Boktips! Vi bara lyder: en berättelse om Arbetsför-medlingen av författaren Roland Paulsen

11 oktober 2015 « Tillbaka

Jag har precis läst boken ”Vi bara lyder: en berättelse om Arbetsförmedlingen.”

Jag och många med mig känner nog igen sig när de läser om bemötandet på Arbetsförmedlingen. Att när man kliver in innan för dörrarna och anmäler sig som arbetslös, då har man inget värde längre. Det spelar ingen roll vad du har presterat innan eller vad du kan så är du stämplad till en 0. Alltså, har man inget arbete, då är man ingen. Är du dessutom sjuk gör inte saken bättre.

Som det står i boken under kapitlet Mysteriet: ”Efterblivenhet vet inga gränser. Kanske fel tråd att gråta ut i men Arbetsförmedlingen är verkligen helvetet på jorden.”Rösten kommer från ett land i omdaning. Ett land där gapet mellan fattiga och rika drastiskt vidgats på några få decennier. Inte i någon offentlig organisation har denna förändring kommit till lika tydlig uttryck. Det var inte alltid så här. Det fanns en tid då Arbetsförmedlingen främst ägnade sig åt förmedling av arbete.

Tyvärr så är inte arbetslivet eller bemötandet på Arbetsförmedlingen i Sverige som det var på från 50 till och med 80-talet, då när man såg och lyssnade på människan.
(Det ska finnas en bok som heter ”Arbetsförmedlingen under sju decennier” där en äldre arbetsförmedlare berättar om Arbetsförmedlingens snabba förändring.)

Men hur ska Sveriges arbetsförmedlare kunna förmedla medkänsla eller förståelse när hälften (48 %) av arbetsförmedlarna tycker att Arbetsförmedlingen är en icke hälsofrämjande arbetsplats enligt den egna medarbetarutredningen från 2013?

Tänkvärda ord från boken till Dig när du hamnar i arbetslöshet är:
- Avreagera dig med någon kreativ aktivitet.
- Ta hjälp av de människor som kan hjälpa dig.
- Behåll din värdighet som människa.

Det tänker då jag göra i alla fall.
Jag rekommenderar alla att läsa boken. Boken är rätt så lättläst, tänker på dig som har svårt att läsa vanliga böcker.

Foto och text: Ann-Helen Ranén

Länkar