Kulturhistoriska byggnader

Kulturhistoriska byggnader och kulturmärkning i Sverige
hittar du här!


Nordiska museet som finns i Stockholm är ett museum för kulturhistoria i Sverige. Nordiska Museet är Sveriges största kulturhistoriska museum!

Kolla in Nordiska museets hemsida vet jag, så får ni veta mer om de! www.nordiskamuseet.se
___________________________________________________________

Besök Stadsmuseet i Stockholm!
Stockholms Stadsmuseum är ett museum som samlar på material/dokument om Stockholms historia.

På sidan kan du se hur staden såg ut för flera år sedan tillbaka och hur det ser ut idag i Stockholm.

Stadsmuseets Norrmalmsinventering kan du läsa mer om här!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsmuseets_Norrmalmsinventering

Stockholmsfotografier då och nu från Wikipedia.

________________________________________________________________

Byggnadsminnen
kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar som byggnadsminnesförklarats enligt bestämmelser i kulturminneslagen.
Här hittar du enskila byggnadsminnen, statliga byggnadsminnen och byggnadsminnen länsvis. (Källa: Wikipedia)

Byggnadsminnen från Gävleborgs län.
En gammal byggnad som finns fortfarande i Gävle är Sockerbruksladan. Här en bild hur den såg ut 1953.


Vill du se gamla foton från Gävle?
Gå med i gruppen "Vi som tycker Gävle var finare förut"
eller "Gamla bilder från Gävle" på Facebook.
________________________________________________________________

Sista helgen i juni 2014 besökte Svenska Kulturnyheter Stockholm och då fick vi syn på den här skylten som tillhör Stadsmuseet i Stockholm.
Här gör de reklam för Skuggsidan som är aktuell från och med 1 febr. 2014 - 11 jan. 2015.
Det är en utställning om gatans brott. Historia och nutid.
Utställningen finns även på Medeltidsmuseet! :)
www.medeltidsmuseet.stockholm.se